ตัวอย่างเทคนิคการสอน

ตัวอย่างเทคนิคการสอน แนวทางอบรมสั่งสอนแบบระดมความคิด ( Brainstorming )

การระดมความคิดเห็น หมายความว่า วิถีทางอบรมสั่งสอนที่ใช้ในการอภิปรายในทันที ไม่มีผู้ใดกระตุ้น กลุ่มนักเรียนเพื่อหาคำตอบหรือลู่ทางสำหรับปัญหาที่กำหนดอย่างด่วน ในห้วงเวลาสั้นโดย ในเวลานั้นจะไม่มีการลงความเห็นว่า คำตอบหรือทางเลือกใดดีหรือไม่เช่นใด

ลักษณะสำคัญ นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ช่วยกันได้คิดหาคำตอบหรือทางเลือก สำหรับข้อสงสัยที่กำหนดให้มากที่สุดกับเร็วไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วช่วยกันตริตรองเลือกทางเลือก ที่เยี่ยมที่สุด ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งทาง

แนวทางในการระดมความคิดเห็น

 1. ระบุคำถาม
 2. จัดหมู่นักเรียน พร้อมทั้งอาจเลือกประธานหรือเลขา สำหรับช่วยในการอภิปรายพร้อมด้วย บันทึกผล
 3. ลูกทีมทั้งหมดในกลุ่มช่วยกันคิดหาคำตอบหรือทางเลือกสำหรับปัญหาที่กำหนด ให้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยปัญหาของแต่ละกลุ่มอาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือแตกต่างก็ได้
 4. คัดเฉพาะหนทางที่น่าจะเป็นไปได้ หรือเหมาะที่สุด
 5. แต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานของตน ( ข้อ 4 พร้อมทั้ง 5 อาจสลับกันได้ )
 6. อภิปรายพร้อมกับสรุปผล

จุดเด่นพร้อมกับขีดจำกัด

จุดเด่น

 1. หัดขั้นตอนไขปัญหากับมีคุณค่ามากที่จะใช้เพื่อขจัดปัญหาหนึ่ง
 2. ก่อให้เกิดสิ่งจูงใจในตัวนักเรียนสูง กับฝึกการยินยอมความคิดเห็นที่แหวกแนวกัน
 3. ได้คำตอบหรือหนทางได้มาก ภายในระยะอันสั้น
 4. ช่วยเหลือการร่วมแรงร่วมใจกัน
 5. ประหยัดรายการจ่ายพร้อมทั้งการหาสื่อส่งเสริมอื่น ๆ

ความจำกัด

 1. ประเมินผลผู้เรียนแต่ละคนได้ยุ่งยาก
 2. อาจมีนักศึกษาส่วนน้อยเพียงไม่กี่คนครอบครองการอภิปรายเป็นส่วนใหญ่
 3. เสียงมักจะดังกวนห้องเรียนข้างเคียง
 4. หากว่าผู้จดบันทึกลงมือได้อืดอาด การคิดอย่างอิสระก็จะช้าพร้อมด้วยจำกัดตามไปด้วย
 5. ต้นเรื่องต้องแจ่มแจ้งรอบคอบ พร้อมด้วยมีประธานที่มีความสามารถในการลงมือ พร้อมด้วยสรุปการอภิปราย ทั้งในกลุ่มย่อย พร้อมด้วยรวมทั้งชั้น